Kariéra

Nárok na mzdu při platební neschopnosti zaměstnavatele

27.2.2007 19:41 I pokud se váš zaměstnavatel ocitne v insolvenci neboli platební neschopnosti, váš nárok na mzdu za odvedenou práci nezaniká. Zákon na tuto situaci naštěstí pamatuje a nabízí zaměstnancům v této nezáviděníhodné situaci právní ochranu. Své mzdové nároky díky tomu můžete uplatnit u kteréhokoliv úřadu práce.

A co si lze představit pod právním termínem mzdové nároky? Zákon říká zhruba toto: Mzdovými nároky se rozumí mzda (plat), její náhrady a odstupné, které zaměstnanci náležejí z pracovního poměru. Dále pak nebo odměna, popřípadě její náhrada, která zaměstnanci náleží podle dohody o pracovní činnosti, jejichž výplatu zaměstnavatel kvůli insolvenci neprovedl.

A zaměstnavatel je v insolvenci tehdy, jestliže neuspokojil splatné mzdové nároky zaměstnanců, a to dnem následujícím po dni, kdy byl na něho u příslušného soudu podán návrh na prohlášení konkursu. 

Lhůta pro uplatnění mzdových nárokůMzdové nároky může zaměstnanec uplatnit u kteréhokoliv úřadu práce nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy úřad práce zveřejnil informace soudu o podaném návrhu na prohlášení konkursu na úřední desce.

Pokud žádá o uspokojení mzdových nároků úřad práce, který není místně příslušný, postoupí neprodleně tento úřad práce žádost místně příslušnému úřadu práce. Mzdové nároky uplatňuje zaměstnanec písemně. Tiskopisy "Žádost o uspokojení mzdových nároků" a "Doložení mzdových nároků zaměstnance" obdrží zaměstnanec u kteréhokoliv ÚP.

Rozsah a výše mzdových nárokůMzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejvýše v rozsahu, který odpovídá mzdovým nárokům splatným za tři měsíce v době šesti měsíců předcházejících měsíci, ve kterém byl podán návrh na prohlášení konkursu.

Ovšem i zde jsou omezení. Celková výše mzdových nároků vyplacených úřadem práce  jednomu zaměstnanci nesmí překročit za 1 měsíc jeden a půl násobek rozhodné částky. Rozhodnou částku stanovuje Ministerstvo práce a sociálních věcí,  a to ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok.

Ale pozor! Pokud přijmete neoprávněně vyplacený mzdový nárok, budete jej muset vrátit. A to, jestliže jste věděli nebo museli z okolností předpokládat, že jde o částky nesprávně určené nebo omylem vyplacené. Vrácení těchto částek musíte provést do 3 týdnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděli.

Kariéra

nahoru

Kariéra:

Projekt se už pět let snaží pomáhat mladým z dětských domovů nastartovat kariéru

-

dnes 09:20 Nezisková organizace Nadání a dovednosti již pět let...

Přes 40 procent zaměstnanců se bojí ztráty práce kvůli věku, tvrdí průzkum

-

včera 13:34 Zhruba 43 procent zaměstnanců v technickém odvětví se...

PR agentury mají zájem o nové zaměstnance

-

19.2. 14:47 I v období zdánlivé nasycenosti trhu práce existuje...

Firmám pomáhá, když zaměstnance samy oslovují, říká manažerka náboru

-

16.2. 10:15 Úkolem náborového týmu je v určitém čase sehnat vhodné...

Čtyřicet procent studentů zvažuje podnikání, mají však strach z neúspěchu

-

15.2. 09:51 Dvě pětiny vysokoškoláků upřednostňují po studiu...

Poradna: K čemu slouží pracovní posudek

-

14.2. 11:57 Před koncem pracovního poměru může zaměstnanec požádat...Stalo se Domácí Vaše zprávy Zahraniční Krimi Kultura Sport Ekonomika Finance Žena Koktejl Komentáře Internet a PC AutoMoto Muži Věda a školy Bydlení Kariéra Cestování Téma Počasí Speciály Horoskop TV program

ZpětHlavní strana
Podmínky užití služby